Seo físeán gearr ar chur muid le chéile ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge le déanaí ag iarraidh ar dhaoine suirbhé a líonadh isteach maidir le seirbhísí Gaeilge a chuireann an stát ar fáil. Déan íoslódáil ar shuirbhé agus cosain do cheart teanga!

 

Here’s a short video we put together at Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge recently asking people to fill out a survey about services provided by the state. Download a survey and protect your language rights!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s