Seo físeán gearr ar chur muid le chéile ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge le déanaí ag iarraidh ar dhaoine suirbhé a líonadh isteach maidir le seirbhísí Gaeilge a chuireann an stát ar fáil. Déan íoslódáil ar shuirbhé agus cosain do cheart teanga!

 

Here’s a short video we put together at Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge recently asking people to fill out a survey about services provided by the state. Download a survey and protect your language rights!